Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Denna integritetspolicy (nedan kallad “Policy”) beskriver hur Kingswood, ett varumärke som ägs av Foxlie AB och är baserat i Sverige och följer EU-lagstiftning och GDPR, samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i samband med användningen av vår AI chatbot-plattform. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och förtroendefullt sätt. Policyn är utformad för att informera dig om våra metoder för databehandling och dina rättigheter som användare av vår plattform.

Innehållsförteckning

 1. Inledning
  • 1.1 Vår Förpliktelse till Integritet
  • 1.2 Ägande och Drift av Plattformen
 2. Information som Vi Samlar In
  • 2.1 Automatiskt Insamlad Information
  • 2.2 Information Som Du Ger Oss
 3. Användning av Dina Personuppgifter
  • 3.1 Syften för Dataanvändning
  • 3.2 Rättslig Grund för Dataanvändning
  • 3.3 Automatisk Beslutsfattning och Profilering
 4. Din Rätt till Tillgång, Rättelse och Radering
  • 4.1 Åtkomst till Dina Personuppgifter
  • 4.2 Rättelse av Dina Personuppgifter
  • 4.3 Radering av Dina Personuppgifter
 5. Säkerhet och Lagring av Dina Personuppgifter
  • 5.1 Säkerhet för Dina Personuppgifter
  • 5.2 Lagring av Dina Personuppgifter
 6. Delning av Dina Personuppgifter
  • 6.1 Tredjepartsleverantörer
  • 6.2 Lagkrav och Rättsliga Åtgärder
  • 6.3 Affärsöverföring
 7. Cookies och Spårningstekniker
  • 7.1 Cookies och Liknande Tekniker
  • 7.2 Tredjepartscookies
 8. Dina Rättigheter och Val
  • 8.1 Rättigheter enligt GDPR
  • 8.2 Val av Meddelande och Kommunikation
 9. Barns Integritet
  • 9.1 Skydd av Barns Integritet
 10. Ändringar i Denna Policy
  • 10.1 Ändringar i Policy

1. Inledning

1.1 Vår Förpliktelse till Integritet

Kingswood värdesätter och respekterar din integritet. Policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i samband med vår AI chatbot-plattform. Genom att använda vår plattform/AI Chatbot samtycker du till de villkor som anges i denna Policy.

1.2 Ägande och Drift av Plattformen

Plattformen som tillhandahåller vår AI chatbot ägs och drivs av Foxlie AB, ett företag baserat i Sverige som följer EU-lagstiftning och GDPR. Alla hänvisningar till “Kingswood”, “vi”, “oss” eller “vår” i denna Policy hänvisar till Foxlie AB som äger varumärket Kingswood.

2. Information som Vi Samlar In

2.1 Automatiskt Insamlad Information

När du interagerar med vår AI chatbot-plattform samlar vi automatiskt in viss information, inklusive teknisk information om din enhet och besöksmönster. Denna information inkluderar IP-adresser, webbläsarinformation, tidpunkter för besök och sidor som besökts.

2.2 Information Som Du Ger Oss

Vi kan också samla in information som du aktivt tillhandahåller oss genom interaktion med vår AI chatbot. Detta kan inkludera personlig information som namn, e-postadress, telefonnummer eller andra identifierande detaljer som du delar med oss.

3. Användning av Dina Personuppgifter

3.1 Syften för Dataanvändning

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att erbjuda, underhålla och förbättra vår AI chatbot-plattform. Detta inkluderar att svara på dina förfrågningar, hantera användarkonton, analysera användarbeteenden och erbjuda anpassad kommunikation.

3.2 Rättslig Grund för Dataanvändning

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av olika rättsliga grunder, inklusive ditt samtycke, uppfyllande av våra avtalsförpliktelser, rättslig skyldighet och vårt legitima intresse att förbättra och anpassa vår plattform.

3.3 Automatisk Beslutsfattning och Profilering

Vi kan använda automatiserade system och algoritmer för att anpassa och förbättra användarupplevelsen. Sådana system kan användas för att skapa användarprofiler och föreslå relevanta svar och åtgärder baserat på din interaktion med AI chatboten.

4. Din Rätt till Tillgång, Rättelse och Radering

4.1 Åtkomst till Dina Personuppgifter

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar. Om du vill utöva denna rättighet kan du kontakta oss enligt informationen i avsnitt 10.1.

4.2 Rättelse av Dina Personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras. Kontakta oss enligt informationen i avsnitt 10.1 om du behöver rätta dina personuppgifter.

4.3 Radering av Dina Personuppgifter

Vi lagrar dina konversationer med AI chatboten i ett (1) år från det att de genererades. Efter detta tidsintervall kommer konversationen att raderas automatiskt från våra system.

5. Säkerhet och Lagring av Dina Personuppgifter

5.1 Säkerhet för Dina Personuppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller olaglig användning.

5.2 Lagring av Dina Personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna Policy eller enligt lagens krav. När dina uppgifter inte längre behövs kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

6. Delning av Dina Personuppgifter

6.1 Tredjepartsleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller teknisk support, hosting, och andra tjänster som krävs för driften av vår plattform. Vi försäkrar att sådana leverantörer följer alla tillämpliga dataskyddsföreskrifter.

6.2 Lagkrav och Rättsliga Åtgärder

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller säkerheten för andra.

6.3 Affärsöverföring

Om Kingswood genomgår en företagsöverföring, som försäljning, fusion eller förvärv, kan dina personuppgifter överföras som en del av den affärstransaktionen.

7. Cookies och Spårningstekniker

7.1 Cookies och Liknande Tekniker

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din användarupplevelse och analysera användarbeteenden. Du kan hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare.

7.2 Tredjepartscookies

Tredjepartscookies kan användas av våra tjänsteleverantörer för att samla in data och förbättra funktioner och tjänster som erbjuds genom vår plattform. Dessa cookies kan vara föremål för tredjeparts sekretesspolicyer.

8. Dina Rättigheter och Val

8.1 Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke, begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, samt göra invändningar mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter.

8.2 Val av Meddelande och Kommunikation

Du kan välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss genom att använda kontaktinformationen i avsnitt 10.1 eller genom att använda avanmälningslänken i våra e-postmeddelanden.

9. Barns Integritet

9.1 Skydd av Barns Integritet

Vår plattform är inte avsedd för personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under denna ålder. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera dessa uppgifter.

10. Ändringar i Denna Policy

10.1 Ändringar i Policy

Denna Policy kan komma att ändras och uppdateras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår plattform och uppmärksammas på användare som enligt gällande lagstiftning kräver sådan uppmärksamhet. Det är ditt ansvar att regelbundet granska denna Policy för att vara medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår plattform efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren.

Denna integritetspolicy är avsedd att ge dig information om hur Kingswood behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av vår AI chatbot-plattform. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt denna Policy, kontakta oss på:

Kingswood [Foxlie AB]
E-post: kundservice@kingwood.se
Telefon: 010-750 09 44

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Kingswood Teamet